Per 1 maart 2021 sluit Podocentrum Noord Nederland zijn deuren.

Onze patiënten van locatie Dronten kunnen contact opnemen met telefoonnummer 088-1180500 of kijken op www.rondompodotherapeuten.nl

Onze patiënten van locatie Geesbrug kunnen contact opnemen met telefoonnummer 0523-276000 of kijken op www.podotherapievenhuizen.nl

Onze patiënten van locatie Assen kunnen contact opnemen met telefoonnummer 0592-205005 of kijken op www.podotherapievanhuizen.nl

Wij danken alle patiënten voor het in ons gestelde vertrouwen.

Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen op onze voeten, in een mensenleven is dit 185.000 kilometer. Dit is vier keer de wereld rond! Daarom is extra aandacht voor de voeten niet onbelangrijk.

Podotherapie

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten. Een podotherapeut heeft de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie afgerond. 

 

Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.

 

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. 

 

Een podotherapeut behandelt deze klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van de stoornissen in het functioneren van het houdings- en bewegingssysteem.

 

Een podotherapeut behandelt onder meer:

 • Standsafwijkingen van de voeten 
 • Standsafwijkingen van de tenen of nagels 
 • Voetklachten als gevolg van overbelasting 
 • Knie-, heup- en rugklachten ten gevolge van een verkeerde voetenstand en/of looppatroon 
 • Sportblessures 
 • Ingegroeide teennagel(s) 
 • Terugkerende likdoorns of overmatige eeltvorming 
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij kinderen 
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij ouderen 
 • Specifieke voetproblemen bij Diabetes Mellitus 
 • Specifieke voetproblemen bij Reumatoïde Artritis 
 • Specifieke voetproblemen a.g.v. oncologische behandelingen

 

 

 

 

 

Specialisme

Bij bepaalde leeftijden en sportactiviteiten komen specifieke klachten voor.

 

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Reuma
 • Sport algemeen
 • Fietsen/wielrennen
 • Hardlopen
 • Tennis
 • Veldsporten
 • Oncologische voetzorgverlening 

 

Veel voorkomende klachten

De podotherapeut behandelt een uitgebreid scala aan voet- en houdingsklachten. De veel voorkomende klachten zijn:

 

 • Peesplaatontsteking/hielspoor (fasciitis plantaris)  
 • Doorgezakte voeten/platvoeten (pes planus)  
 • Pijnlijke hielen bij kinderen (Morbus Sever)
 • Pijn in de voorvoet (metatarsalgie)  
 • Naar binnen zakken van de voet (valgiserende voet)   
 • Pijn aan de achillespees (achillodynie)  
 • Zenuwbeknelling in de voorvoet (mortonse neuralgie)  
 • Lage rugklachten  
 • Kapselontsteking aan de teengewrichten (capsulitis)  
 • Scheefstand van de grote teen (hallux abducto valgus) 

 

Kwaliteitseisen

De podotherapeuten van Podocentrum Noord Nederland zijn ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (de NVvP). De leden van de NVvP moeten verplicht voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

• Het naleven van de Beroepscode

• (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

• Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP (stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).

• Voldoende resultaat bij visitatie

• Het naleven van de door de NVvP vastgestelde richtlijnen

Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code, altijd beginnend met de cijfers 26. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle geregistreerde zorgverleners in Nederland zijn vastgesteld.

De volgende podotherapeuten zijn werkzaam bij Podocentrum Noord Nederland:

Stephanie van der Velde  

AGB-code: 26000618  

KP-nummer: 29914590596  

NVvP-nummer: 10667 

Andrea Drenth

AGB-code: 90049363 

LOOP- nummer: 201203476 

 

 

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

 • Assen
 • Geesbrug
 • Dronten
 • Nieuwlande (Hoogeveen)