Podotherapie

De voet telt 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen, deze 52 botten in beide voeten 

vormen een kwart van alles botten in het menselijke lichaam.

 

Het podotherapeutisch onderzoek 

Als u voor de eerste keer bij de podotherapeut zal zijn vindt er een eerste onderzoek plaats. Dit eerste onderzoek zal 30-60 minuten in beslag nemen, afhankelijk van uw klachten. Neem tijdens dit eerste onderzoek het volgende mee: 

 

 • Verwijsbrief (indien u op verwijzing bent van een arts of specialist)
 • Een legitimatiebewijs 
 • Een verzekeringspas 
 • Schoenen die u veel draagt of waarin u klachten krijgt (dit kunnen ook werk- of sportschoenen zijn).

 

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP) 

Tot 1 augustus 2011 mocht een podotherapeut u alleen behandelen op verwijzing van een arts of specialist. Sinds augustus 2011 zijn podotherapeuten direct toegankelijk. Deze directe toegankelijkheid is bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het najaar van 2010. 

De podotherapeuten van Podocentrum Noord Nederland hebben allemaal de verplichte opleidingsmodule behaald om ook daadwerkelijk direct toegankelijk te mogen zijn. Dit betekent voor u dat het mogelijk is om zonder verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak te maken bij één van onze podotherapeuten. 

Indien u gebruik maakt van de directe toegankelijkheid podotherapie, dan zal de podotherapeut eerst een (wettelijk) verplichte intake uitvoeren waarin beoordeeld wordt of het mogelijk is om uw klachten zonder verwijzing te mogen behandelen. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld (de screening op de zogeheten ‘rode vlaggen’). 

Wanneer uit deze intake blijkt dat er een indicatie voor podotherapie besteld, is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor de start van het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling. Deze schriftelijke toestemming vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist. 

Meestal kan er dan overgegaan worden op het daadwerkelijke onderzoek en/of de behandeling. In sommige gevallen kan het zijn dat de behandelaar alsnog toestemming nodig heeft van uw huisarts. In dat geval zal de behandelaar contact opnemen met uw huisarts en wordt u mogelijk doorverwezen voor een huisartsenconsult om, indien mogelijk, alsnog een verwijzing te krijgen. 

Een podotherapeut behandelt onder meer:

 • Standsafwijkingen van de voete
 • Standsafwijkingen van de tenen of nagels 
 • Voetklachten als gevolg van overbelasting 
 • Knie-, heup- en rugklachten ten gevolge van een verkeerde voetenstand en/of looppatroon 
 • Sportblessures 
 • Ingegroeide teennagel(s) 
 • Terugkerende likdoorns of overmatige eeltvorming 
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij kinderen 
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij ouderen 
 • Specifieke voetproblemen bij Diabetes Mellitus 
 • Specifieke voetproblemen bij Reumatoïde Artritis 
 • Specifieke voetproblemen a.g.v. oncologische behandelingen

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

 • Assen
 • Geesbrug
 • Dronten
 • Nieuwlande (Hoogeveen)