Tarieven

Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen op onze voeten, in een mensenleven is dit 185.000 kilometer. Dit is vier keer de wereld rond! Daarom is extra aandacht voor de voeten niet onbelangrijk.

Tarieven Podocentrum Noord Nederland (per 11-02-2019)

Uw podotherapeutische zorg bij Podocentrum Noord Nederland wordt vanuit de aanvullende verzekering (voor een deel) vergoed. Bekijk uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de exacte hoogte van de vergoeding. De kosten van podotherapie gaan niet ten koste van uw eigen risico. Indien u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, ontvangt u mogelijk een vergoeding vanuit de basisverzekering (afhankelijk van uw zorgprofiel). Hieronder vindt u de tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen/behandelingen.

 

Verrichting/behandeling Tarief
1e onderzoek klein € 61,00
1e onderzoek middel € 68,00
1e onderzoek groot € 76,00
Onderzoek klein € 38,50
Onderzoek middel € 42,00
Onderzoek groot € 47,00
Jaarlijkse controle € 36,50 
Consult € 21,25
Podotherapeutische zolen vanaf 16 jaar (eerste paar zolen bij 1e onderzoek groot met zolen en eerste zoolcontrole) € 101,17
Podotherapeutische zolen t/m 16 jaar (eerste paar zolen bij 1e onderzoek groot met zolen en eerste zoolcontrole) € 75,76
Podotherapeutische zolen vanaf 16 jaar (vanaf een tweede paar zolen) € 124,17
Podotherapeutische zolen t/m 16 jaar (vanaf een tweede paar zolen) € 98,76
Orthese klein € 22,00
Orthese middel € 26,00
Orthese groot € 34,50
Nagelbeugel/orthonyxie € 36,50
Nabehandeling nagelbeugel/orthonyxie € 11,00
Onychoplastie (nagelaanbouw) € 26,25
Podotherapeutische slipper € 189,00
Podotherapeutische sandaal € 199,00
Taping € 12,95
1e onderzoek groot vanaf 16 jaar met zolen en eerste zoolcontrole € 198,42
1e onderzoek groot t/m 16 jaar met zolen en eerste zoolcontrole € 173,01
   
Onderzoek + orthese klein zonder eerste controle € 60,50
Onderzoek + orthese middel zonder eerste controle € 64,50
Onderzoek + orthese groot zonder eerste controle € 73,00
Jaarlijkse controle + reparatie zolen klein € 51,76
Jaarlijkse controle + reparatie zolen groot € 57,86
Nieuw afdek zolen (zonder consult en controle) € 25,00
Instrumentele behandeling klein € 32,50
Instrumentele behandeling middel € 37,50
Instrumentele behandeling groot € 44,50
Instrumentele behandeling klein + nagelbeugel/orthonyxie € 69,00
Instrumentele behandeling klein + nabehandeling nagelbeugel/orthonyxie € 43,50

 

* Aan de vermelde tarieven kunt u geen rechten ontlenen. Uw podotherapeut bepaalt wat hij of zij declareert. (Prijs)wijzigingen voorbehouden. 

** Podotherapeuten kunnen doorgaans niet rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

  • Assen
  • Geesbrug
  • Dronten
  • Nieuwlande (Hoogeveen)