Sport

Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen op onze voeten, in een mensenleven is dit 185.000 kilometer. Dit is vier keer de wereld rond! Daarom is extra aandacht voor de voeten niet onbelangrijk.

Podotherapie en sport

Zo’n 5 miljoen mensen in Nederland nemen deel aan actieve sportbeoefening. Helaas raken veel mensen tijdens het sporten geblesseerd. Wanneer een sporter geblesseerd raakt, wil deze spoedig weer genezen, maar soms is daarbij hulp nodig van buiten af, bijvoorbeeld van de podotherapeut. Mogelijke klachten waarmee je bij de podotherapeut te recht kan:

 • Vermoeidheidsklachten anders dan gebruikelijk na sporten 
 • Lokale spierpijnklachten 
 • Achillespeesletsel, acuut of chronisch 
 • Enkelklachten als gevolg van regelmatig omzwikken of na acuut letsel 
 • Pijn in de hiel 
 • Voorvoetklachten 
 • Pijnlijke tenen en/of nagels 
 • Eelt- en blaarvorming
 • Knie-, heup- en rugklachten 
 • Ontstekingen

 

Sportblessures

Tijdens het sporten wordt veel verlangd van de spieren en gewrichten. Dit komt door de snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. Contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke oorzaken van sportblessures:

 • Slechte warming-up
 • Te snelle opbouw trainingsduur en intensiteit 
 • Slecht schoeisel 
 • Een verkeerde voetstand en/of verkeerd looppatroon 
 • Aangeboren of verworven platvoeten of holvoeten 
 • Letsel door misstap of door invloed van andere sporters 
 • Te slappe of te stijve spieren/banden/gewrichten 
 • Combinatie van bovengenoemde. 
 • Tennisschoen Al deze onderdelen krijgen veel aandacht tijdens een podotherapeutisch onderzoek.

 

Podotherapie en sport

De podotherapeut onderzoekt u als sportbeoefenaar naar aanleiding van de klachten en na verwijzing van de huisarts, sportarts of specialist. Het onderzoek begint met een gesprek aangaande de klacht. Vervolgens observeert de podotherapeut de bewegingsmogelijkheden van de voeten en benen. Zowel in zithouding als tijdens het lopen worden specifieke bewegingen van u voeten en benen getest. De bevindingen, conclusies en het behandelplan van de podotherapeut worden besproken met u en gerapporteerd naar de verwijzer.

 • Therapiemogelijkheden bij sportblessures.
 • Zooltherapie ter verbetering van de functie van de voeten en ontlasting van drukplekken 
 • Taping bij acuut letsel om aangedane structuren direct te ontlasten 
 • Orthese, een hulpmiddel om teenstand afwijkingen te corrigeren of ter preventie van drukplekken 
 • Adviezen m.b.t. rustperiode, opbouwfase en alternatieve trainingsmogelijkheden 
 • Schoenadviezen welke een zeer belangrijke rol spelen bij het oplossen van voetgerelateerde sportblessures 
 • Therapie ter preventie van sportblessures.

 

 

 

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

 • Assen
 • Geesbrug
 • Dronten
 • Nieuwlande (Hoogeveen)