Scheefstand van de grote teen

Bij een Hallux abducto valgus ontstaat er een verandering in de stand van het grote teengewricht. Daardoor gaat de grote teen stee ds schever staan. Dit probleem kan (mede) veroorzaakt worden door slapte in het gewrichtskapsel, peesafwijkingen of standsafwijkingen van de voeten, eventueel in combinatie met het dragen van ongeschikt schoeisel. Erfelijkheid kan een rol spelen in het ontstaan. Door slijtage verdwijnt er steeds meer kraakbeen, dit zorgt ervoor dat de botten in het grote teengewricht tegen elkaar aan gaan wrijven. Het lichaam reageert op deze wrijving door op dezelfde plek extra bot aan te maken. Dit bemoeilijkt het buigen van de grote teen. Om deze plek te ontzien verandert de afwikkeling van de voet. Er wordt meer over de zijkant van de grote teen gelopen waardoor deze scheef gaat staan en er een knobbel kan ontstaan.

 

Klachten  

  • Pijnklachten rond het grote teengewricht  
  • Knobbel bij het grote teengewricht
  • Scheefstand van de grote teen

 

 

Therapie

Als er sprake is van een afwijking in de voetstand of voetfunctie, dan kunnen er podotherapeutische inlays worden vervaardigd. Deze corrigeren de afwijking en verminderen de overdruk op de aangedane plek. Bij aanwezigheid van een knobbel kan er een zijkappolster aan de podotherapeutisch inlay worden gemaakt om de knobbel te ontlasten. Ook kan uw podotherapeut u een schoenadvies geven. Daarbij let de podotherapeut onder andere op de stevigheid, hakhoogte, teenruimte en stiksels. Er kan een siliconenorthese (teenstukje) gemaakt worden als de overige tenen anders zijn gaan staan door de scheefstand van de grote teen. Bij onvoldoende resultaat is het mogelijk om een schoenaanpassing toe te passen. Ook kan een voorlopige vilttherapie of een protectieve siliconen orthese als eventuele beschermende therapie worden toegepast. Zes tot tien weken na het onderzoek en start van de therapie komt u opnieuw langs bij de podotherapeut voor een controle.

Herstel

Bij 90% van de patiënten zijn de pijnklachten na de behandeling verminderd, 45% is na acht weken klachtenvrij. De behandeling varieert bij elke patiënt. De medewerking van de patiënt met betrekking tot het opvolgen van het schoenadvies speelt een belangrijke rol in het resultaat van de behandeling. Alhoewel de pijnklachten vaak verholpen kunnen worden, is de scheefstand meestal niet of niet volledig te corrigeren.  

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

  • Assen
  • Geesbrug
  • Dronten
  • Nieuwlande (Hoogeveen)