Zenuwbeknelling in de voorvoet

Een zenuwbeknelling in de voorvoet (Mortonse neuralgie) is een klacht die vaak voorkomt. Door een verdikking van de zenuw raakt deze bekneld, meestal tussen de kopjes van het derde en vierde middenvoetsbeentje. Zo’n zenuwbeknelling komt het meest voor bij vrouwen tussen de 25 en 40 jaar. De oorzaak is meestal een combinatie van factoren: overbelasting van de voorvoet, een scheefgroeiende grote teen, een afwijkend looppatroon en het dragen van verkeerd schoeisel.

 

Klachten  

  • Heftige pijn in de voorvoet  
  • Brandende pijn, soms met een doof gevoel en/of tintelingen in de tenen
  • De pijn treedt vaak op in ‘aanvallen’; zodra de schoenen worden uitgetrokken geeft dat acuut verlichting van de klachten

 

 

Diagnose door uw podotherapeut

De podotherapeut stelt de diagnose aan de hand v an een voet- en houdingsonderzoek.

Therapie

Als er sprake is van een afwijking in de voetstand of voetfunctie, dan worden er podotherapeutische inlays vervaardigd. Deze corrigeren de afwijking en verminderen de overbelasting van de voorvoeten. Uw podotherapeut kan u een schoenadvies geven. Daarbij let de podotherapeut onder andere op de stevigheid, hakhoogte (hoge hakken worden sterk afgeraden) en de buigzaamheid van de schoen. Uw podotherapeut kan een siliconenorthese (teenstukje) maken dat voor meer strekking en spreiding van de tenen zorgt. Er kan een taping worden aangebracht om de klachten te verminderen. Zes tot tien weken na het onderzoek en start van de therapie komt u opnieuw langs bij de podotherapeut voor een controle.

Herstel  

Een zenuwbeknelling in de voorvoet is een gecompliceerde klacht, waarvoor vaak een langere herstelperiode nodig is. Bij 67% van de patiënten zijn de klachten na de behandeling verminderd.  

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

  • Assen
  • Geesbrug
  • Dronten
  • Nieuwlande (Hoogeveen)